Heeft u een vraag? Stel hem hier.

Sociaal Team Leiderdorp is het centrale
aanspreekpunt voor volwassen inwoners van
Leiderdorp die hulp en/of hulpmiddelen nodig
hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Over ons

Heeft u bijvoorbeeld een hulpmiddel nodig om mobiel te blijven of moet uw woning aangepast worden op uw fysieke beperking? Wilt u thuiszorg of kunt u niet langer zelf uw maaltijden, vervoer of financiën verzorgen? Of voelt u zich alleen en bent u op zoek naar een dagbesteding en aanspraak in uw omgeving? De medewerkers van Sociaal Team Leiderdorp staan graag voor u klaar.

 

We brengen uw hulpvraag samen in kaart, bespreken de mogelijke alternatieven en verwijzen u door naar de juiste zorg- en hulpverleners en vrijwilligersorganisaties. Als u meerdere hulpvragen heeft, stellen we samen met u een hulpplan op. We kijken bij welke activiteiten u ondersteund kan worden door familie, vrienden en/of vrijwilligers. En organiseren dat u de juiste aanvullende hulp krijgt van professionele zorg- en hulpverleners.

 

We zijn ook actief in uw woonwijk. We ondersteunen buurtbewoners bij het organiseren van activiteiten die het voor inwoners makkelijker en leuker maken om zelfstandig te blijven wonen en leven. U kunt hierbij denken aan het opzetten van een klus- of boodschappenteam of aan het organiseren van activiteitenmiddagen voor buurtbewoners. Ideeën van burgers en signalen in de wijk kunnen daarnaast aanleiding zijn om een actieplan te maken voor thema’s die in de buurt verbeterd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn buurthulp en het voorkomen van eenzaamheid.

Samenwerkende organisaties binnen Sociaal Team Leiderdorp

Het Sociaal Team Leiderdorp is een netwerkorganisatie bestaande uit een vijftal eerste lijn voorzieningen, te weten Activite, Pluspunt, MEE, Kwadraad en WMO loket Leiderdorp. Het team bestaat uit consulenten met expertise op het gebied van ouderenzorg, verpleging & verzorging, leven met een beperking, schuldhulpverlening, verlies en rouw, relatieproblemen, eenzaamheid, huiselijk geweld, aanpassingen in huis, dagopvang, begeleiding bij wonen.

 

Samenwerken binnen een team heeft voordelen voor u en voor ons; de verschillende problemen die u ervaart hoeft u niet bij diverse instanties te melden, wij benaderen uw vraag integraal binnen het Sociaal Team. Ieder teamlid zet zich in vanuit zijn of haar expertise om samen met u tot een goed plan te komen. Door uitwisseling van kennis en ervaring en korte lijnen voor overleg kan uw vraag sneller en effectiever worden opgepakt.

Werkwijze

Alle meldingen die bij het Sociaal Team binnen komen worden tijdens het teamoverleg van het Sociaal Team besproken. Als u dat niet wilt, bespreken we uw vraag anoniem. Zo kan elke consulent sociaal werk zijn of haar expertise inbrengen om gezamenlijk te bekijken wat de beste oplossing is. Na de teambespreking besluiten wij welke (twee) consulent(en) een gesprek met u voeren. Als u daarbij graag een voor u vertrouwd persoon wilt uitnodigen, kan dat natuurlijk. Wanneer u meerdere vragen heeft, werken we met de methode ‘1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur’, zodat u te maken heeft met één contactpersoon bij het sociaal team.

 

Uw contactpersoon gaat in overleg met andere betrokken instanties uit de tweede lijn (dus niet vertegenwoordigd in het team) en organiseert de zorg die u nodig heeft van professionals. In het plan staat ook wat u zelf onderneemt om uw probleem op te lossen en welke steun u krijgt van uw sociaal netwerk (familie, vrienden, buren) en eventueel van vrijwilligers.

Zelf uw hulpvraag verwoorden en insturen?

Download hier het formulier dat u kunt gebruiken om zelf een hulpvraag in te dienen. U kunt het digitaal versturen zonder handtekening naar info@sociaalteamleiderdorp.nl. U kunt het ook uitprinten en ondertekend per post versturen of langsbrengen bij ons kantoor aan de Karolusgulden 32, 2353 TA Leiderdorp.

kantooruren

Openingstijden

Maandag – vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
’s Middags kunt u op afspraak een gesprek voeren met bureaudienst van het Sociaal Team Leiderdorp.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren van het Sociaal Team Leiderdorp kunt u in geval van crisis terecht bij de volgende instanties :

  • In levensbedreigende situaties bel 112
  • In het geval van acute medische en/of psychiatrische crisissituaties bel dan de Huisartsenpost 0900 513 8039
  • Indien er sprake is van een niet-medische of niet-psychiatrische crisis en escalatie dreigt, bel dan met de bereikbaarheidsdienst van Kwadraad maatschappelijk werk op 088 900 4000
  • In geval van of indien er sprake lijkt van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling bel dan met Veilig Thuis op 0800 2000
  • Indien een gezin of kind in een crisissituatie verkeert en escalatie dreigt, bel dan Bereikbaarheidsdienst van Jeugdbescherming West op 071 523 9600
  • Bent u al cliënt bij een zorginstelling, neem dan contact op met de bereikbaarheidsdienst van deze instelling.
  • Indien een persoon met een verstandelijke beperking in crisis verkeert kunt u bellen naar 015-7504010
Om de deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleidsluiten.